Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar

Diarienummer 2016-02404
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 1 234 750 kronor
Projektets löptid juli 2016 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång SIP BioInnovation - Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Projektet ville visa att det är möjligt att ersätta oljebaserade material i sjukvården med biobaserade innovativa lösningar, och samtidigt uppnå både förbättrad vård- och miljöeffektivitet. Projektet byggde på fem stycken utvalda idéer från SLL Innovations idéflöde. Alla idéer sprungna ur behov från verksamheter inom hälso- och sjukvården. Målet var att kommersialisera två av förslagen. Projektet resulterade i bildandet av två nya Medtech bolag, med projektresultatet som tillgång.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat på vikten av att koppla samman idé med genomförandekraft och entreprenörskap för att komma vidare ända till kommersialisering, vilket är helt avgörande om vården skall få effekt av de möjliga innovationer som ligger och väntar. Förutom att de specifika innovationerna förbättrar och effektiviserar vårdens dagliga arbete så har också SLL Innovation inspirerats av möjligheterna med att bjuda in nya aktörer som idag inte ser vården som en marknad för innovation och investering.

Upplägg och genomförande

Genomförandestrategin byggde på att koppla samman förslagsgivarna med externt entreprenörskap. En materialinventering med ett urval om 10 st material togs fram av RISE. SLL Upphandling och SLL Miljö har varit involverade i arbetet. Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus har agerat testbädd. Fokusgrupper med läkare och sköterskor har satts samman för att testa prototypernas. Södersjukhusets forskningscentrum har testat för eventuell bakterietillväxt. Avtal har tagits fram som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan entreprenör och idégivare.

Externa länkar

Beskrivning av projektet på Wargön Innovations hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.