Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar

Diarienummer 2016-02404
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 1 362 500 kronor
Projektets löptid juli 2016 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång SIP BioInnovation - Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att stimulera och aktivera Stockholms Läns Landsting (SLL), och i förlängningen svensk vård, som marknad för biobaserade innovationer genom att visa att det är möjligt att ersätta oljebaserade textilier och plaster i vården, med biobaserade material. Projektet vill också visa att det är möjligt att med hjälp av nytänk och innovation, förbättra funktionalitet, miljö och vårdekonomi. Slutligen ska projektet förbereda deltagande SME för offentlig upphandling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har bidragit till att utveckla SLL som innovationsplats och marknad för biobaserade innovationer samt ökat deras kunskapen om nya biobaserade material. Projektet har också bidragit till att stimulera intresset hos innovativa SME att investera i och bidra till att utveckla nya biobaserade produkter och lösningar för vården.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet baseras på ett antal idéer och projekt sprungna ur SLL Innovations projektportfölj. Dessa har kopplats ihop med externt entreprenörskap och starka innovativa material- och teknikbolag som bidrar till idéernas förverkligande. Projektmetod kommer att bygga mycket på prototyping och iterativa processer med en aktiv kund. Projektet kommer också att genomföra ett resultatspridningsevent hösten 2017 i syfte att stimulera nya aktörer att bidra till vårdens utveckling.

Externa länkar

Wargön Innovation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.