Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biobased asphalt for sustainable infrastructure

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid mars 2022 - mars 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att minska klimatpåverkan från asfaltproduktion genom att använda bindemedel med biogent material i asfaltbeläggningar. Detta projekt utvärderar den långsiktiga prestandan hos dessa asfaltbeläggningskonstruktioner genom fullskaliga accelererade provningar samt fältförsök.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten av detta projekt kan hjälpa Trafikverket samt bitumen- och byggbranschen att förstå bindemedel med biogent material och dess effekter för de långsiktiga beläggningsförhållandena. Detta kan underlätta ett bredare genomförande och vidareutveckling av biobindemedel inom asfaltindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Det första steget i detta projekt fokuserar huvudsakligen på laboratoriekarakterisering av bioasfaltmaterialen. I det andra steget kommer fullskaliga utvärderingar av instrumenterade teststrukturer att genomföras med hjälp av accelererade provningar. Dessutom kommer en provväg på en utvald högtrafikerad väg också att byggas och följas upp med hjälp av installerade sensorer i vägen samt oförstörande testmetoder och vägytemätningar. Vidare kommer en livscykelberäkning på de olika konstruktionerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 april 2022

Diarienummer 2022-00166

Statistik för sidan