Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beleco - Uthyrning av möbler mellan privatpersoner

Diarienummer
Koordinator REFURNISH THE WORLD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka kundintresset för att möjliggöra uthyrning av möbler mellan privatpersoner med målet att minska antalet funktionsdugliga möbler som slängs. Testet genomförde i en mindre skala i Stockholm-Mälardalen för att minska de logistiska utmaningarna samt då koncept är anpassat för storstadsområden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår förhoppning var att våra kunder skulle minska andelen möbler som de slängt från att i genomsnitt 63% har slängt en eller flera möbler per år till under 50%. Vi ville även inleda diskussioner med minst en branschaktör med syftet att minska resursslöseriet till följd av att de uppmärksammat vårt projekt. Gällande den minskade andel möbler möjliggjorde vi för samtliga kunder att ta hand om alla deras möbler, oavsett skick. Vi lyckades uppmärksammas av inte mindre än tre relevanta aktörer: Svenssons i Lammhult, Vinden och Folksam.

Upplägg och genomförande

Till följd av kundfeedback valde vi att tidigt i processen ändra upplägget då vi märkte att det var för mycket begärt för att kunderna skulle sköta hela processen själva, dvs. to foton, skriva beskrivning av möblerna, sätta pris samt koordinera transport. Därför såg vi till att hantera samtliga kunder manuellt och själv hantera dessa delar. Då tjänsten är helt ny ansåg kunderna att risken att de fick göra allt jobb i onödan var för stor för att de skulle vilja göra det själva.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01023

Statistik för sidan