Behovsanpassat AI-stöd inom omsorgen

Diarienummer
Koordinator Box Play Alleato AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Alleatos övergripande mål är att kunna säkerställa ett ramverk för styrning av regler efter behov och rutiner. Syftet med projektet är att höja företagets kompetens för att med hjälp av maskininlärning förbättre trygghetsskapande tjänster för personer med särskilda behov.

Förväntade effekter och resultat

Alleatos system Trygg i Hemmets målgrupp är bl.a personer med kognitiva funktionsnedsättningar, närstående och personal. Idag finns 130 000 - 160 000 personer med demens och 25 000 insjuknar varje år, ca 70 000 människor överlever årligen en förvärvad hjärnskada. Omsorgen har brist på personal, vilket spås bli värre. Genom AI kan personen få snabbare och bättre vård & omsorg, även i preventivt syfte. Närstående kan få bättre avlastning, samt att personalens vårdande händer kan utnyttjas till det som ger mervärde för personen och minska stressen då mindre falsklarm sker.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer använda tre redan befintliga användare som idag har tjänster från systemet Trygg i Hemmet. Vi kommer följa dem före och efter införande av AI, därigenom kunna skicka ut varningar och larm utifrån upptäckter i avvikelser. Utvärdering kommer ske på, detektion av förändringar över tid samt frekvens av falsklarm före och efter införande av AI.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2019

Diarienummer 2019-03293

Statistik för sidan