Banbrytande precision för ortopedisk kirurgi

Diarienummer
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 9 927 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektet har med ett fåtal undantag nått sina mål; nya tekniska lösningar och tjänster har utvecklats och i samtliga fall testats i den kliniska verkligheten, med konstruktiva resultat. Somliga lösningar har redan tagit sig till en kommersiell nivå. Antalet vetenskapliga publikationer har överstigit de satta målen, och ett brett påverkansarbete har framgångsrikt genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Fem innovationsfokuserade delprojekt har samtliga levererat lösningar för precisionsortopedi som lever vidare bortom projektets avslut. Ett nära samarbete mellan klinik, industri, och akademi har sett till att de framtagna lösningarna matchar mot faktiska kliniska utmaningar på ett banbrytande sätt. De framtagna innovationerna är i olika stadier, från lovande prototyp där mer grundutveckling krävs, via mogen lösning där klinisk validering pågår, till en framgångsrikt påbörjad kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i tätt sektorövergripande samarbete mellan parter från klinik, industri, och akademi. Sex olika delprojekt har haft specifika fokus, men också haft god synergi sinsemellan utifrån projektets gemensamma hörnstenar, såsom nyttjande av modern bildteknik. Validering har skett genom att rigorösa studier designats och genomförts för att testa de framtagna lösningarna. Även kommersiella delar såsom affärsmodeller har prototypats. Därtill har stor vikt lagts vid kunskapsspridning och normpåverkan under projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03742

Statistik för sidan