Banbrytande precision för ortopedisk kirurgi

Diarienummer 2016-03742
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 9 927 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Ortopedi är en tung faktor i svensk och global hälsoekonomi. Detta projekt siktar mot avsevärt högre patientnytta och patientsäkerhet till avsevärt lägre kostnad, genom att realisera banbrytande förbättring av precisionen i ortopedisk kirurgi. Högre precision är den grundläggande förutsättningen för att möta starka behov från vården och patienterna: mindre invasiv kirurgi, mer individualiserad vård, tidigare upptäckt av komplikationer och mindre tids- och materialåtgång i kirurgiska arbetsflödet.

Förväntade effekter och resultat

Den övergripande målbilden för projektet utgörs av ett moderniserat kirurgiskt arbetsflöde. Hantverkskaraktär och reaktiva insatser ersätts i vår lösning av precis planering, operation och uppföljning. Dagens fokus på operationsutrustning ersätts av en helhetssyn, där IT-lösningar sammanfogar alla steg i vårdflödet. Det potentiella värdet för de föreslagna lösningarna är mycket stort då totalkostnaden för ortopedi i Sverige uppskattas till 9 mdr SEK/år.

Planerat upplägg och genomförande

Utifrån den övergripande målbilden har ett flertal delområden identifierats, där det finns ett stort behov av högre precision som kan mötas med innovationer inom räckhåll. Den första är att utveckla sömlösa övergångar mellan de digitala och fysiska representationerna av patienten och implantaten. En annan är att nyttja modern bildmedicin i form av 3D- och 4D-avbildning, bildanalys och visualisering som inom ortopedin har långt kvar till sitt fulla nyttjande. Slutligen kommer teknik, arbetsflöden och affärsmodeller att utvecklas i tät koppling med framträdande vårdgivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.