BADA - Big Automotive Data Analytics

Diarienummer 2014-03972
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91850
Bidrag från Vinnova 782 400 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

Nedanstående långsiktiga mål bygger på de vertikala och horisontala scenario som förstudien har adresserat och som finns beskrivna som use cases (se Bilaga ). 1. Framkomlighet/tillgänglighet/transporteffektivitet 2. Miljö 3. Säkerhet 4. Komfort Inom dessa områden föreslås lösningar som utgående från insamlade data från fordon, förare och vägnät och anpassningar av Big Data Analytics ger effektivare och säkrare transporter med minskad miljöpåverkan .

Resultat och förväntade effekter

En komplett förstudie (se bilagor) har tagits fram med: 1. Bakgrund och nuläge 2. Mål och behovsbeskrivning 3. Undersökning och analys gemensamma horisontella behov 4. Sammanfattning och rekommendation I förstudien har också tagits fram: - Programbeskrivning för strategiskt initiativ Big Automotive Data Analytics (se bilagor) - Projektbeskrivning för BADA huvudstudie fas 1 (se bilagor)

Upplägg och genomförande

Under förstudien genomfördes 6 heldagsarbetsmöten med alla parter och däremellan arbetsmöten i mindre konstellationer. Bakgrund och nuläge dokumenterades och därefter gjordes en gapanalys. Rekommendationer: Skapa ett strategiskt program Big Automotive Data Analytics Starta omgående ett första projekt som omfattar de grundläggande förutsättningana som behövs för att nyttorna med Big Data Analytics ska falla ut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.