Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avfallshantering med robotar

Diarienummer
Koordinator Helsingborgs kommun - Helsingborgs stad Stadsledningsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 2 809 300 kronor
Projektets löptid augusti 2023 - augusti 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Syfte och mål

Syfte är att höja livskvalitet i ett område genom att hitta ett alternativt sätt att hantera sopor utan tynga lastbilar. Målen med projektet är att: 1. Testa ett avfallsinsamlingssystem baserat på tjänsterobotar 2. Utvärdera effektiviteten av det robotbaserade avfallsinsamlingssystemet. 3. Analysera det juridiska och regulatoriska ramverket för att använda robotar på allmän plats. 4. Utforska andra potentiella användningsområden för tjänsterobotar i staden samt dataanvändning utifrån boendes/målgruppens behov:

Förväntade effekter och resultat

I projektet utvecklar vi en robot som klarar av att hämta sopkärl i vanliga avfallsrum och leverera dem till en uppsamlingsplats. Roboten testas först i testmiljö och sen under verkliga förhållanden. En analys av det legala ramverket kring tjänsterobotar. Utvärdering och analys av systemet, inklusive andra användningsområden för tjänsterobotar i staden.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklings av robot för avfallsinsamling i Oceanhamnen. Testfasen inklusive omfattande utvärdering av roboten i testområde Rigorösa tester under verkliga förhållanden övervakning och styrning av robotens beteende Utvärdering av testresultat Utvärdering av stadsmiljöns nuvarande infrastruktur i Oceanhamnen med en referensgrupp av boende och andra aktörer i området Eventuella nödvändiga modifieringar eller justeringar görs på robotarna

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2023

Diarienummer 2023-01045

Statistik för sidan