Avatarbaserad intervjuträning fas 2

Diarienummer 2018-03174
Koordinator AvBIT Labs AB
Bidrag från Vinnova 896 174 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att kunna erbjuda ett hjälpmedel som medför en tryggare, bättre och mer rättssäker hantering av utsatta barn i deras relation med utredande vuxna. Det gör vi genom att tillhandahålla och utveckla en webbaserad plattform som är distansbaserad, kostnadseffektiv och som kunden själv kan hantera för att utbilda många medarbetare och erbjuda repetitiv träning. Projektets mål är att vidareutveckla mediaservern med exempelvis feedbackfunktioner som påtagligt kommer att öka effektiviteten och tillgängligheten av den avatarbaserade intervjuträningen.

Förväntade effekter och resultat

En utvecklad webplattform för AvBIT med mediaserver och möjlighet till feedbackfunktioner förväntas skapa en uppskalningsbar träningsplattform för samtalsträning. För att kunna förstärka denna unika position kring avatarbaserad intervjuträning bedömer vi att vi behöver utveckla en helhetslösning. Att öka enkelheten och användarvänligheten är en förutsättning för att kunna testa mot fler kunder och påbörja att utbilda instruktörer som i sin tur ska utbilda andra.

Planerat upplägg och genomförande

Egen programutveckling i samarbete med konsulter av funktioner som exempelvis integrerad inspelning, feedbackfunktion under pågående samtal och digitalt överförda feedbackmanualer. Dessa moment behöver förenklas för att enkelt kunna användas vid en effektiv distansutbildning. Utvecklingen kommer kontinuerligt att genomföras i samarbete med potentiella kunder för att säkra att utvecklade funktioner i så hög grad som möjligt motsvarar potentiella kunders förväntningar och behov.

Externa länkar

www.avbitlabs.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.