Avancerade terapier för framtidens sjukvård

Diarienummer 2018-04247
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi Material och Ytor - Medicinteknik
Bidrag från Vinnova 1 470 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Projektet syftar till att effektivisera processer för hur avancerade terapier utvecklas och införs i svensk sjukvård. Mål under planeringsprojektet är att skapa en djärv vision som berörda aktörer kan samlas kring, formulera SMARTa delmål att arbeta mot framöver, samt att ta fram en plan för hur man i en fortsättning skall arbeta mot delmål och vision genom samverkansformer som tar tillvara på olika aktörers roller och drivkrafter och samverkar och bygger vidare på pågående initiativ.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall på sikt resultera att avancerade terapiläkemedel kan utvecklas och göras tillgängliga i sjukvården på ett effektivare sätt. Förväntade effekter är att svensk sjukvård kan erbjuda effektiva behandlingar för patienter med svåra sjukdomar, att svensk LifeScience-industri stärks, samt att Sverige kan bli mer attraktivt för kliniska prövningar och internationella investeringar inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet samlar parter från sjukvård, myndigheter industri och akademi vilka i tät dialog och i arbetsgrupper skall identifiera utmaningar och möjligheter av teknisk eller systemkaraktär, med syftet att få underlag för arbetet med att formulera vision och delmål. Två workshops kommer att genomföras där även externa partners kommer att bjudas in. Projektet kommer fortlöpande att interagera med andra aktörer och initiativ, samt inbjuda dem till att vara delaktiga i genomförandet av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.