Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerade terapier för framtidens sjukvård

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi Material och Ytor - Medicinteknik
Bidrag från Vinnova 1 438 023 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Mål med planeringsprojektet var att ta fram en brett förankrad vision, prioriterade delmål och en plan för insatser och samverkansformer som innebär att framtidens avancerade terapier kan utvecklas och implementeras i vården på ett effektivt sätt i Sverige. Detta ligger i sin tur till grund för en ansökan om ett femårigt genomförandeprojekt som syftar till långsiktig förändring mot ett effektivare innovationssystem för avancerade terapier i Sverige, som både gagnar sjukvård och patienter och stärker svensk LifeScience-industri.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en god översikt över det svenska ekosystemet kring avancerade terapier, inklusive aktörer, nationella och regionala satsningar och strukturer. Viktiga inlåsningar och utmaningar som utgör hinder för utveckling och implementering i vården av avancerade terapier har identifierats och ett flertal insatser som skall bidra till en förändring mot ett effektivare innovationssystem har planerats. En viktig effekt av projektet är ökade kontakter och förståelse mellan olika aktörer och deras respektive roller.

Upplägg och genomförande

Projektet har resulterat i en god översikt över det svenska ekosystemet kring avancerade terapier, inklusive aktörer, nationella och regionala satsningar och strukturer. Viktiga inlåsningar och utmaningar som utgör hinder för utveckling och implementering i vården av avancerade terapier har identifierats och ett flertal insatser som skall bidra till en förändring mot ett effektivare innovationssystem har planerats. En viktig effekt av projektet är ökade kontakter och förståelse mellan olika aktörer och deras respektive roller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04247

Statistik för sidan