Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Autumn Leaves - automatisk falldetektering och digitalisering optimerar fallskadeprocessen för äldre

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - PICTA Prehospital ICT Arena
Bidrag från Vinnova 1 998 072 kronor
Projektets löptid januari 2021 - januari 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Målet med Autumn Leaves är att med utgångspunkt i samhällsproblemet fallskador ta fram och testa en systemmodell för hur IoT-teknologier såsom sensorer, video och bildstöd i hemmet kan integreras både med avseende på den information de genererar och hur denna kan införlivas i larmkedjor och prehospital hantering. Detta syftar till att förbättra detektion och precision i den prehospitala handläggningen av fallskador i hemmet. Det övergripande projektmålet är att utforma och testa en prototyp redo för inledande kliniska test.

Förväntade effekter och resultat

Hos äldre över 80 år beror nio av tio skador på fallolycka och utgör den tredje största diagnosgruppen efter schizofreni och stroke avs. vårddagar. I Autumn Leaves systemmodell får larmcentral tillgång till omedelbar och rik information som möjliggör en förbättrad akut handläggning, vilket minskar risken för komplikationer, förlängd vårdtid och dödlighet i denna grupp. Vidare bidrar projektets resultat till att skapa ett ekosystem för innovation i näringsliv, sjukvård och omsorg genom att på ett strukturerat sätt koppla samman dessa aktörer på ett sätt som idag saknas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets arbete genomförs i två steg: 1) Grundlig vårdprocessanalys, förslag till teknik- och systemutformning utifrån de ingående företagens IoT-teknologier och tjänster, samt test och utvärdering med personas och realistiska use case. 2) Utvärdering av tekniklösningar och realistiska fullskaliga simuleringar, baserat på steg 1 för att föreslå och förstå påverkan på vårdprocess och arbetsmodell. Resultatet beskriver lösningar, erfarenheter och förslag till en fungerande teknisk lösning och verifierad vårdprocess inför inledande kliniska tester i operativ miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2021

Diarienummer 2020-04094

Statistik för sidan