Autonomous Refuse Trucks

Diarienummer 2016-02609
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 436 176 kronor
Projektets löptid juni 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - våren 2016

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet har varit att bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar avfallsinsamling såväl nationellt som internationellt. Det specifika målet för projektet har varit att leverera lösningsförslag som skall öka trafiksäkerhet, förbättra arbetsmiljö samt förbättra lönsamheten för aktörerna i branschen.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har bland annat djupintervjuer med åtta avfallsaktörer genomförts, vilket gett mycket goda insikter i branschens behov, förutsättningar och önskemål. Vidare har typiska bostadsområden och möjlig grad av automation per område kartlagts och analyserats. Tillgänglig, såväl som potentiellt ny, fordonsteknik har utretts och olika lösningar för automation har analyserats. Nya tjänster kopplade till dessa lösningar har också analyserats. Projektets samlade resultat finns att tillgå på följande webbplats: www.his.se/art

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i form av en förstudie med fyra deltagande aktörer med olika kompetenser; Högskolan i Skövde, AB Volvo, Avfallshantering Östra Skaraborg och Geesink Norba. Projektet bedrevs i form av sju arbetspaket som mycket framgångsrikt har genomförts enligt plan.

Externa länkar

Projektsida med resultatrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.