Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AutoMod-PRE: Feasibility of Automated Model Generation for Industrial Processes

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Reglerteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Viktiga resultat som projektet gav

AutoMod-PRE har haft som mål att undersöka genomförbarheten av automatiserat modellgenerering för industriella processer. Mekanismerna för att ta fram modellerna ska nyttja både data och processinformation som finns tillgänglig i olika former vid anläggningen. De resulterande modellerna ska sedan kunna användas för olika syften så som process optimering, simulering för operatorsträning, samt feldetektering. I studien deltog Luleå tekniska universitet, Optimation AB och SSAB EMEA AB. Alla planerade aktiviteter i projekt har genomförts under projektets löptid.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genomförbarhetsstudien har undersökt om automatisk modellgenerering av dynamiska modeller för en industriell process är möjligt att ta fram. Studien kunde tydligt bekräfta att automatisk modellgenerering är möjligt samt vilka metoder och verktyg som behöver utvecklas och vilka forskningsfrågor som behöver adresseras. Effekten av studien är att ett större konsortium har skapats och en projektansökan för ett stort FoU projekt har lämnats in. Med det planerade projektet kommer verktyg för modellgenerering att vara framtagen inom 5 år.

Upplägg och genomförande

Studien genomförde ett flertal workshop där alla parter deltog för att värdera och mer i detalj specificera användningsfallen för modeller som har genererats på ett automatiserat sätt. Dessutom planerades genomförandet av pilotstudien. Pilotstudien genomfördes under senare delen av projektet och avrapporterades vid sista workshop. När genomförbarheten var fastslagen, skapades en ansökan för ett stort FoU projekt. Resultaten presenterades t.ex. vid ProcessIT Innovations Dagen. Samarbetet mellan parterna fungerade mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03206

Statistik för sidan