Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiskt laddbara fordon i prosumentens ekosystem

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 658 750 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2017-03038.pdf (pdf, 2843 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna förstudie är att generellt öka förståelsen för hur elektrifierade fordon bäst passar in i prosumenters ekosystem bestående av ett antal samverkande system samt identifiera fortsatta aktiviteter och initiera nya forskningsprojekt för att bygga kunskap och förbereda implementering av sådana smarta ekosystem. Målet med förstudien är att ha kommit fram till en del resultat, t.ex. att utarbeta scenarios för prosumentens och fordonstillverkarens ekonomi, beskriva anvandningsfall och en plan för hur dessa kan verifieras, samt skapa ett eller flera projektförslag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter av förstudien är att efter ytterligare forskning och utveckling: - Stärker svensk fordonsindustris konkurrenskraft genom att kombinera elektrifierade fordon och uppkoppling och därigenom kunna erbjuda attraktiva funktioner. - Främjar branschöverskridande samverkan. - Främjar samverkan mellan industri, universitet, högskolor och institut.

Upplägg och genomförande

Förstudien är en explorativ studie, vilket som namnet antyder är en utforskande undersökning. Oftast tillfrågas ett fåtal personer, kanske bara en grupp experter på området. Arbetssättet som har tillämpats i studien är bl.a. att två specialister från vardera part per teknikområde tillsammans med sina närmsta medarbetare analyserar hur bilen påverkas av konceptlösningen. Gemensamma workshops och möten har skapat samsyn och gemensam förståelse för problemställningar. Resultatet från förstudien har stärkts genom workshops och intervjuer med externa parter från elbranschen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03038

Statistik för sidan