Automatiskt laddbara fordon i prosumentens ekosystem

Diarienummer 2017-03038
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 658 750 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05459-en

Syfte och mål

Fler och fler kunder som kör elektrifierade fordon efterfrågar förenklad hemmaladdning och gärna med självproducerad el. Tekniker för autonom körning, automatisk laddning, egenproducerad el och uppkoppling börjar mogna var för sig. Utmaningen är dock att sätta ihop dessa tekniker till ett Systems-of-Systems och därigenom öka motivationen hos prosumenterna att satsa på elektrifierade fordon, vilket är effektmålet på sikt. Förstudiens syfte är att planera ett huvuduppdrag där vi avser att demonstrera hur elektrifierade fordon bäst passar in i prosumenters ekosystem.

Förväntade effekter och resultat

Denna förstudie avser att: - Utarbeta scenarios för prosumenten och fordonstillverkarens ekonomi - Beskriva användarfall - Definiera informationsflöden mellan de olika delsystemen - Analys över hur Volvo Cars nuvarande plattformar av uppkopplingar mot ”molnet” sannolikt behöver förändras samt starta en dialog med någon av de tre leverantörerna av plattform för att medverka i huvudprojektet - Starta en dialog med eldistributionsföretag om medverkan i huvudprojektet - Ett projektförslag där delsystemen sätts ihop till en helhet och hur detta verifieras

Planerat upplägg och genomförande

Projektets upplägg är att två personer (en forskare från RISE Viktoria resp. en teknisk specialist från Volvo Cars) genomför förstudien för respektive delsystem, samt att gruppen av totalt tio personer gemensamt bereder helheten (dvs ”system-of-systems”). De olika delsystemen är: - Användarinterfaces och interaktionsdesign - Automatisk detektering av och navigering till parkerings- och laddplats - Helautomatisk laddning av bilen - Laddningsbalans mellan bilens batteri, stationärt batteri och elförsörjning - Uppkoppling mot ”molnet” för koordinering av transaktionsinfo

Externa länkar

https://www.viktoria.se/projects/ALPEN

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.