Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisk kvalitetssäkring och processåterkoppling i löpande produktion (AutoKval)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 6 490 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla ett system som kan mäta och analysera detaljer i en kall-/varmformningsprocess med en frekvens av 0.5Hz. Då bedöms man kunna: -Öka antalet verifierade detaljer med 100 gånger -Minska behovet av justering och skrotning på relevanta detaljer med 10% Projektet bidrar till de övergripande FFI-målen genom: -Hållbar och resurseffektiv utveckling genom att man minskar energiåtgång och materialåtgång och ökar resursutnyttjandet -Robust och effektiv produktion

Förväntade effekter och resultat

Den teknik som utvecklas innebär att man kommer att kunna verifiera produkter direkt i produktionsflödet utan att behöva ta stickprovskontroller, avlägsna detaljer från produktionsflödet eller kassera/justera detaljer som hunnit tillverkas innan fel upptäcks. En annan fördel är den ledtid som sparas genom minskad felsökning av detaljer med kvalitetsbrister. Genom detta erhåller man en robust och effektiv produktion i vilken energiåtgång , kassationer, justeringar och materialåtgång minskar samt resursutnyttjandet ökar.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer utföras i 5 olika arbetspaket (Mätning, Datahantering, Analys, Återkoppling och Process) samt ett administrationspaket och ett kommunikationspaket. Arbetet i de olika arbetspaketen beror av varandra och behöver kopplas ihop. Detta görs genom en aktiv interaktion mellan partnerna och de olika AP:n. Kunskap om förväntad kvalitet för en process eller en part kan också tas vidare som input till variationssimulering för kommande produkter och produktfamiljer. Metoder och verktyg verifieras i industriella demonstratorer. Styrgruppsmöten planeras regelbundet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 november 2021

Diarienummer 2021-02530

Statistik för sidan