Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Diarienummer 2015-04483
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 479 200 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Experiment har utförts och visat på digitalröntgens kapabilitet när det gäller att kunna detektera relevanta defekter i riktiga komponenter. En litteraturstudie samt inventering av systemleverantörer med fokus på automatiserad analys av provningen har sammanställts. Frågan kring hur en automatiserad analys av röntgenprovningen ska kunna införas utan att äventyra provningens kvalitet har utforskats. Nätverkande med aktörer i Tyskland samt i Sverige har utförts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att digitala röntgendetektorer kan användas för att detektera relevanta defekter i komponenter. Någon tillgänglig lösning för att säkert utföra automatisk analys av röntgenprovning i högkvalitetsindustrin har inte hittats, forskningsfrågor har formulerats. Digitalröntgen bedöms i dagsläget kunna effektivisera produktionen och stärka konkurrenskraften, t.ex. med datorassisterad analys. Enkla värdebyggande rutiner att införas tillsammans med digitalröntgen har identifierats.

Upplägg och genomförande

Experiment i form av röntgenupptagningar har utförts på komponentprover levererade av deltagande företag. Experimenten utfördes på plats hos och i gott samarbete tillsammans med ett av de deltagande företagen. Digitala detektorer lånades in ifrån svensk provningsindustri samt ifrån en svensk detektortillverare som identifierades tidigt i projektet. Experimenten byggde vidare på en tidigare studie ifrån ett av de medverkade företagen. Tre projektmöten med högt deltagande har hållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.