Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 10 754 374 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2015-00612sv.pdf (pdf, 3004 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med det här projektet var att bygga en plattform för autonoma fordon för både begränsade områden och offentliga vägar och som kan användas för vidare utveckling i framtiden. Detta system kan sedan användas för att öka säkerheten och optimera effektiviteten.

Långsiktiga effekter som förväntas

ASETS projektet har demonstrerat att det är möjligt att köra autonoma lastbilar i gruvan och på gatan. En teknisk lösning har skapats för att kunna använda samma lösning i de olika användningsområden. Safety caset är en central del i att skapa säkra autonoma transportlösningar som vägledde hela detta projekt. Projektet har skapat ett Safety Case för forskningsprojektets skull. Detta forskningsprojektsresultat får dock inte ses som att målet har nåtts för säkra autonoma transporter på offentliga vägar och begränsade områden, men har varit ett viktigt steg i rätt riktning.

Upplägg och genomförande

- Projektet bygger upp en argumentation för säkerhet som vägleder all utveckling av autonoma transportlösningar. - Projektet behöver utveckla ett transportledningssystem för att hantera transportuppdrag och optimera transportflödet. - Projektet behöver skapa funktionalitet för att kontrollera lastbilens rörelse för en given rutt genom gruvan. - Projektet behöver både på allmänna vägar och i gruvan fastställa fordonets position - Projektet undersöker produktivitet i samband med de användningsområden Boliden gruvan och Renova sopbilar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2015-00612

Statistik för sidan