Augmented Reality för sportsändningar

Diarienummer 2018-02157
Koordinator Signality AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups phase 2 spring 2018

Syfte och mål

Malet med projektet ar att bygga en losning som foljer en match i realtid och automatiskt skapar AR-filter som visas runt spelare och boll nar det hander intressanta handelser pa planen, allt for att forhoja upplevelsen for tittaren och gora upplevelsen mer informativ. AR-filter kan vara hastighet pa boll, hur manga sprintar, relevant kontextkanslig data.

Förväntade effekter och resultat

AR baserat på Signalitys plattform forandrar hur du tittar pa sport. Tank dig en robot-kommentator som kan visa information som du aldrig tidigare sett i en sportsandning. Hur vi konsumerar sport pa TV har inte forandrats sedan sport borjade sandas pa TV. Det ar fortfarande i tv-bilderna i kombination med kommentatorer som beskriver och forsoker informera tittaren om vad som ar relevant i matchen. Det unika i var losning ar att vi kombinerar var AI-plattform med AR for att skapa ett helt nytt satt att titta pa en sportsandning.

Planerat upplägg och genomförande

1. Vidareutveckling av AI-plattformen - nya datatyper specifikt for sportsandning, detektion av "informativa handelser", dvs big data-analys, mha Machine Learning, av all data vi samlar in i realtid. 2. Utveckling av AR-losning, anvandarupplevelse, grafik for visning och tester med anvandare. 3. Pilot och kravstallning med en broadcaster och anvandare/tittare. 3. Pilot och kravstallning med en broadcaster och anvandare/tittare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.