Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Audio Video Bridging (AVB) in an Automotive Ethernet Network

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94141 PVD
Bidrag från Vinnova 5 984 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04722sv.pdf (pdf, 1041 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

FFI-projektet Ethernet AVB har uppfyllt de uppsatta målen vid ansökningstillfället i slutet av år 2013. Projektets mål har adresserat de övergripande FFI-målen ur ett basteknologi-perspektiv. Genom forskning som leder till utveckling av nya koncept och innovationer för synkroniserad Ethernetbaserad kommunikation i fordonets nätverk skapas förutsättningar för utveckling av nya funktioner primärt inom områdena Infotainment, Aktiv Säkerhet och Autonom Körning. Synkroniseringen av Ethernet-trafiken åstadkoms medelst de standardiserade protokoll som utgör Ethernet AVB.

Långsiktiga effekter som förväntas

AVB har producerat värdefulla resultat och kunskap inom olika delar av området Ethernet i fordonsmiljö, inklusive: Identifiering av lämpliga krav och användningsfall, uppbyggande av en testbänk och anpassning av verktyg för simulering, användning av simulator och testbänk för studier av Ethernet AVB för olika nätkonfigurationer och trafikflöden, och bevakning av och deltagande i standardiseringsarbete och utveckling av plattformar för Ethernet AVB.

Upplägg och genomförande

Projektet strukturerades i följande arbetspaket (WP) på översta nivån: WP 0: Project Management WP 1: Requirements and Use Cases WP 2: Test Bench WP 3: Analysis & Validation WP 4: Future Standards & Autosar Projektledningen baserades på månatliga rapporter och möten i projektteamet, möten med ledningsgruppen åtminstone före varje rapportering till VINNOVA, möten inom respektive arbetspaket, workshops, och projektseminarier. Detta upplägg och genomförande fungerade mycket bra i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04722

Statistik för sidan