Audio Video Bridging (AVB) in an Automotive Ethernet Network

Reference number
Coordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94141 PVD
Funding from Vinnova SEK 5 984 000
Project duration January 2014 - December 2015
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2013-01868-en
End-of-project report 2013-04722sv.pdf

Purpose and goal

FFI-projektet Ethernet AVB har uppfyllt de uppsatta målen vid ansökningstillfället i slutet av år 2013. Projektets mål har adresserat de övergripande FFI-målen ur ett basteknologi-perspektiv. Genom forskning som leder till utveckling av nya koncept och innovationer för synkroniserad Ethernetbaserad kommunikation i fordonets nätverk skapas förutsättningar för utveckling av nya funktioner primärt inom områdena Infotainment, Aktiv Säkerhet och Autonom Körning. Synkroniseringen av Ethernet-trafiken åstadkoms medelst de standardiserade protokoll som utgör Ethernet AVB.

Results and expected effects

AVB har producerat värdefulla resultat och kunskap inom olika delar av området Ethernet i fordonsmiljö, inklusive: Identifiering av lämpliga krav och användningsfall, uppbyggande av en testbänk och anpassning av verktyg för simulering, användning av simulator och testbänk för studier av Ethernet AVB för olika nätkonfigurationer och trafikflöden, och bevakning av och deltagande i standardiseringsarbete och utveckling av plattformar för Ethernet AVB.

Approach and implementation

Projektet strukturerades i följande arbetspaket (WP) på översta nivån: WP 0: Project Management WP 1: Requirements and Use Cases WP 2: Test Bench WP 3: Analysis & Validation WP 4: Future Standards & Autosar Projektledningen baserades på månatliga rapporter och möten i projektteamet, möten med ledningsgruppen åtminstone före varje rapportering till VINNOVA, möten inom respektive arbetspaket, workshops, och projektseminarier. Detta upplägg och genomförande fungerade mycket bra i projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.