Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2020-05184eng.pdf(pdf, 742 kB) (In English)

Syfte och mål

Mål under detta projekt har inte ändrats. Vi testade gamification-strategier, användbarhetsmetoder och samlade in rik målgruppsdata (ingenjörer). Det har dock blivit tydligt att båda företagen behöver ett robust och kvantifierbart komplett verifieringssystem för fordonsattribut. Fordonsproffs kräver Software-as-a-Service (SaaS) molnbaserat system för att utföra och rapportera en komplett fordonsverifieringsuppgift. Idag ser vi AttributDo mobilapplikationsdesign bara som en del av ett större system som vi hoppas kunna ta itu med i fortsättningen av detta samtal.

Resultat och förväntade effekter

Vi bekräftade fördelarna med PQAIR-metoden (Perceived Quality Attributes Importance Ranking) för verifieringsstudier för designavsikter och identifierade behovet av digitalisering för den specifika uppsättningen av procedurer som är relaterade till validering av designattribut. AttributDo-mobilapplikationen testades i verkligheten (med hjälp av mobiltelefoner) och levererade olika scenarier för designavsikter enligt PQAIR-metoden med principer för mobilsvepning. Vi upptäckte att detta dramatiskt förbättrade användarupplevelsen.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av fyra arbetspaket (WP) där WP1 en definition av designavsikt hos Geely Design och CEVT, inklusive identifiering av de kritiska produktkvalitetsattributen för hela fordonet, specifika komponenten eller fordonets område. WP2 fokuserade på behoven från Geely Design och CEVT. WP3 involverade design och utveckling av AttributDo. Slutligen valideras och sprids alla resultat från projektet i WP4.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 december 2021

Diarienummer 2020-05184

Statistik för sidan