Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden - Steg 2

Diarienummer
Koordinator Botkyrka kommun - Miljöenheten
Bidrag från Vinnova 1 517 960 kronor
Projektets löptid maj 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Färdigställa ett växthus och testa lösningar för nyttjande. Mål: 1. Konstruera och inreda ett växthus, anpassat efter växthusets verksamhet. 2. Ta fram ett koncept för boendedriven odlingsverksamhet. 3.Ta fram kommunikationsstrategi för att etablera växthuset i området. 4.Marknadsföra på ett sådant sätt att kunskap om projektet sprids till externa aktörer. 5.Skatta växthusets klimatbelastning och ev. miljövinster. Etablera resultaten bland brukarna. 6.Utvärdera innovativ odlingsteknik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i ett växthus som möjliggjort för boende på Holma att odla under tak, under en stor del av året. Hyresgäster, med olika bakgrund och erfarenheter, har fått mötas samtidigt som de testat på innovativ odlingsteknik och lärt sig mer om odling. Effekten är att en ny mötesplats har etablerats på Holma och att fler hyresgäster engagerats och deltagit i utformningen av deras boendemiljö vilket på sikt kan bidra till ett mer tryggt, trivsamt och attraktivt miljonprogramsområde.

Upplägg och genomförande

Att arrangera odlingsträffar i drop in-format var lyckat i den bemärkelse att etablera växthuset och att stötta hyresgäster i odling. Innan träffarna delades upp i barn/vuxna gick dock en stor del av odlingskonsultens tid åt ’barnpassning’ och växthuset blev stämplat som barnverksamhet, vilket resulterade i att många vuxna inte ville delta. Att dela upp träffarna var gynnsamt för att kunna engagera en grupp (vuxna med barn) som kan driva och sköta växthuset på ett långsiktigt hållbart sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2015-00282

Statistik för sidan