Attraktiv region genom ett hållbart, effektivt och tryggt samhälle

Diarienummer 2011-02883
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AKTIEBOLAG, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Att oberoende av makt-, organisations- och IT-strukturer göra det lättare och mer rätt att samspela över gränser. Därmed kan vi hjälpa individer, grupper och organisationer att skapa en färdplan och släppa loss och rikta sin samlade handlingsförmåga och innovationskraft. Att skapa en biotop för framtidsberedskap där fler initiativ som kräver gränsöverskridande samspel både startas och genomförs på ett innovativt och hållbart sätt. Effekten blir en attraktivare region som erbjuder fler medborgare en gemensam känsla av trygghet, handlingskraft och framtidstro.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lett till att vi har kunnat skapa fyra olika nav som ska använda samma tänkta tekniska lösning. Detta gör att man även i framtiden kan skapa fler nav och att konceptet kan utvecklas och spridas nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Genom att väcka intresse genom workshops och sedan förankra både nere i organisationer och även på högre ledningsnivåer har en konsensus skapats kring vilka behov som finns och hur teknik och metodik skulle kunna hjälpa till att tillgodose behov. Det finns ett stort intresse i hela regionen för de större frågorna och man ser gärna att utveckla testbäddstankar och att regionen ska kunna leverera innovativa lösningar och teknik i världsklass nu och i framtiden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.