Att underlätta en hållbar produktion av alkoholsensorer med global minskning av alkoholrelaterade dödsolyckor

Diarienummer 2015-00402
Koordinator SenseAir AB - SenseAir AB, Delsbo
Bidrag från Vinnova 20 293 629 kronor
Projektets löptid maj 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (spring)

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att minska antalet döda i trafiken globalt på grund av alkoholmissbruk genom att användarvänligt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt kunna testa nykterheten på förare. Projektet ville också försöka bibehålla och underlätta en hållbar produktionsmiljö av alkoholsensorer inom Sverige genom att minimera outsourcing och skapa flera arbetstillfällen.

Resultat och förväntade effekter

De medverkande företagen i projektet har tillsammans gjort flera förbättringar på alkoholsensorn och utvecklat ett system för kostnadseffektiv lågvolymproduktion av alkoholsensorer inkl. system för kalibrering av etanol, testning och spårbarhet. Projektet har även utvecklat ett kommersiellt system för arbetsplatsscreening (SESAME-connect), tagit fram ett Supply chain vertyg för kvalitet, leverans och kostnad och överfört en teknikbaserad tillverkningsstrategi för trådbindning från ett bevis av konceptsteg till en industriellt genomförbar process.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av 6 partners från industrin (Senseair, Autoliv, Hök Instrument, Syntronic, Lexi and Håja) och tre från akademin (KTH-iip, KTH-mst and MDH), och projektet delades upp i 10 arbetspaket beroende på partnernas expertis och arbetsområde. Alla projektpartnerna deltog sedan med sin kunskap och arbetade tillsammans i olika konstellationer för att uppnå resultaten i projektet. Under projektet genomfördes det regelbundna mötet där projektet synkroniserades och risker hanterades. Projektet blev även ett starkt kunskapshöjande projekt för alla deltagande partners.

Externa länkar

Hök Instruments officiella hemsida med information om SESAME Connect. SenseAir´s officiella hemsida med information om bl.a. det kommande samgåendet mellan Hök Instrument och SenseAir.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.