Atritec: vår innovativa plattform omvandlar processen för ledningsanvisning

Diarienummer 2018-01130
Koordinator Atritec AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att grundligt undersöka den aktuella marknaden samt att utreda de tekniska förutsättningarna på området. Därtill kommer vi också att kartlägga eventuella immaterialrättsliga hinder samt utreda det mest optimala sättet att skydda företagets lösning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att påskynda marknadsföringen av vår platform och bygga varumärkesmedvetenheten internationellt. Resultatet för företaget blir en långsiktig konkurrensfördel och potential för tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre arbtespaket: a) Marknadsundersökning b) Teknisk utredning c) Kartläggning av IPR Projektet förväntas pågå ca 4 månader. Projektet kommer att genomföras av Atritecs interna team.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.