Återvinning av mixade lättviktsmaterial

Diarienummer 2016-02012
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2015-06967-en

Syfte och mål

Förprojektet syftade till att skapa minst ett industriellt samarbetsprojekt för att säkra återvinningsbarhet och därmed viktsminskningspotential för fordonsrelevanta kombinationer av lättviktsmaterial och sammanfogningsmetoder. Tillsammans med projektpartners samt några externa företag har två utvecklingsprojekt formulerats: Ett handlar om Demontering av limmade produkter och det andra om Användning av återvunna kolfiber. Företag som är intresserade av dessa problemställningar uppmanas att kontakta projektledare Mats Zackrisson på Swerea IVF, tel. 0707806226.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingsprojekten syftar till att underlätta introduktion av lättviktslösningar inom framförallt fordonsindustrin. Lättviktslösningar för fordon behövs för att klara avgaskrav (konkurrenskraft) och minskad miljöpåverkan (hållbarhet).

Upplägg och genomförande

Förprojektet genomfördes genom en serie av workshopar (tre stycken) och mellanliggande telefonmöten (åtta stycken) och kunskapsinhämtning.

Externa länkar

RELIGHT på Vinnovas hemsida RELIGHT på LIGHTers hemsida RELIGHT på Stenas hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.