Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 2 536 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utvecklings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Den offentliga sektorn i Sverige brottas med att återvinna och återcirkulera de material som används inom vården. Två områden har identifierats och täcks i projektet: 1. Återvinning av stickad och vävd bomull/polyester i kläder och lakan 2. Återvinning av nonwoven-produkter, t.ex. engångskläder och draperingar Dessa två områden kräver olika strategier för återvinning och avsikten är att vidare identifiera strategierna. En viktig del är att identifiera materialflöden i sjukvården idag. en metod behövs för att definiera när textilen som ska kasseras eller återvinnas.

Förväntade effekter och resultat

I projektet ska svenskodlad hampa användas som armering av de återanvända fibrerna vilket ökar affären för landsbygden i ett cirkulärt system. En annan del är torrformering av de återvunna textilerna tillsammans med lämpligt bindemedel för att kunna göra flergångskassar för kläder. Kontaminerat nonwoven fiber omsmält där den renodlade avfallsströmmen av engångstextil används till nya produkter som tjockare nonwoven till ljudabsorbenter och termisk isolering för ökat värde. Målet är återvinning genom nya material och tekniker för att nå cirkuläritet vid textilanvändning.

Planerat upplägg och genomförande

Både rena fraktioner av bomull för återvinning men blandningen bomull och polyester som ofta förekommer i sjukvården ska studeras. Projektet involverar hela kedjan från råvaruproducent till slutanvändare som landsting och detaljhandeln. En del är att utveckla insamlingen av textiler. En systemanalys ska göras för ökad förståelse. Agrofibern ska tas fram och utvecklas. Stor del blir utveckling i labskala för test av material. Kommunikation och utbildning ingår för ökad förståelse för cirkulär materialhantering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.