Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

ASSERTED - Assuring Safety for Rapid and Continuous Deployment for Autonomous Driving

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - 96360 - EP and Safe AD V&V
Bidrag från Vinnova 4 563 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI -juni 2021

Syfte och mål

Det har tydligt visat sig att uppnå autonomt körande fordon (AD) är mycket utmanande på grund av säkerhetsrelevansen och komplexiteten hos sådana system. Vårt forskningsmål är att utforska metoder för att bättre hantera säkerheten för AD i en kontext av snabb och kontinuerlig utveckling och införande. För att uppnå detta måste vi förstå hur vi anpassar säkerhetsargumentationen för AD till detta nya sammanhang och vilka metodologiska och tekniska lösningar som kan hantera de identifierade utmaningarna på en OEMs nivå.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet kommer att inkludera säkerhetskoncept och nya metodologiska tillvägagångssätt för att stödja säkerhetsargumentation för autonomt körande fordon (ADS) i kontexten av snabba och datadrivna utvecklings- och implementeringscykler. De föreslagna koncepten och metoderna kommer att utvärderas systematiskt. Resultaten av projektet kommer att dissemineras genom akademiska publikationer i relevanta och välrenommerade vetenskapliga artiklar och konferenser. Teamet planerar även att aktivt nå ut till standardiseringsorgan som ISO inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre huvudsakliga tekniska arbetspaket. Först genomförs en systematisk litteraturundersökning för att identifiera möjliga metoder och säkerhetskoncept som kan vara lämpliga för gradvis funktionsutveckling och införande av säkerhetsrelevanta system. Därefter analyseras potentialen för sådana koncept systematiskt för att välja ut kandidater för säkerhetsargumentationen. Slutligen validerar vi våra resultat i en industriell miljö för att kunna utvärdera lämpligheten och generaliserbarheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 november 2021

Diarienummer 2021-02585

Statistik för sidan