Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASPECT

Diarienummer
Koordinator Volvo Autonomous Solutions AB
Bidrag från Vinnova 30 240 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Fossilfria Arbetsmaskiner - FFI
Ansökningsomgång Fossilfria mobila arbetsmaskiner - våren 2021

Syfte och mål

Projektet ASPECT avser att, baserat på kunskap byggd i tidigare pilot Electric-Site, lyfta tekniken till en energioptimerad helhetslösning som kan skala upp i volym och storlek. Fokus för detta projekt är inhägnat område. Detta projekt innehåller design av energiinfrastruktur, elektriska system på maskiner samt site management system. I projektet ingår validering av digital infrastruktur för system, metodik och kravhantering av infrastruktur, digital tvilling för energioptimering av ett system samt titta på om vi kan öka energieffektivitet med hjälp av fjärrstyrning.

Förväntade effekter och resultat

ASPECT är tänkt att skapa ett system för elektrifierade maskiner inom inhägnat område. Med partners i projektet kompletteras fordonsteknologierna med digital infrastruktur vilket skapar möjligheter till digitalisering och energioptimering för en hel anläggning istället för enskild maskin. Vi siktar även på att ta fram en referenslösning och testbädd för digital infrastruktur för ett system, en metod för att identifiera och utvärdera krav på en infrastruktur för elektrifierade maskiner samt virtuella modeller för energioptimeringar. Slutdemonstration sker i digital miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Volvo. Projektet är uppbyggt av fem horisontella och två vertikala arbetspaket. H1 Projektledning (Volvo) H2 Digital infrastruktur för en anläggning och system av maskiner (Telia, Ericsson) H3 Metodik och kravhantering av infrastruktur för standardisering (GU) H4 Digital tvilling för energioptimering av en anläggning och system av elektriska maskiner (BTH) H5 Resultatspridning och förberedelse av demonstration (Volvo) V1 System för elektriska maskiner samt laddteknologi (Volvo) V2 Processtyrning för energioptimering av elektrifierade maskiner (Volvo)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2023

Diarienummer 2021-04347

Statistik för sidan