Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASCETISM

Diarienummer
Koordinator AstaZero AB
Bidrag från Vinnova 6 567 391 kronor
Projektets löptid april 2021 - mars 2023
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - december 2020

Syfte och mål

Målet med projektet Ascetism är att - identifiera och distribuera vägsensorbaserad naturalistisk datainsamlingslösning för att samla in en datauppsättning för extraktion av kritiska sammanslagningsscenarier för AV-utveckling - modellera mänskliga aktörers beteende i sammanslagningssituationer - visa begreppet verifierings- och valideringsverktygskedja för AVs med hjälp av extraherade sammanslagningsscenarier och beteendemodeller - identifiera luckorna i de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga, t.ex.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas leda till lösningar för att använda utdata från kameror placerade i trafikinfrastrukturen för att generera scenarier för testning av framför allt självkörande fordon. I förlängningen kan kamerainformationen och scenarierna användas vid planering av vägdragningar, ramper, cirkulationsplatser och liknande, anpassade för både automatiserad och blandad trafik.

Planerat upplägg och genomförande

Scenarier och modeller för förarbeteende kommer att härledas från registrerade data och granskas för integrering i simuleringar och tester på testbana. Detta projekt kommer att försöka svara på följande forskningsfrågor: - Hur kan naturalistiska data från infrastruktursensorer användas vid scenariobaserad verifiering och validering av autonoma fordon? - Hur påverkar dataegenskaper, till exempel plats, kvantitet, noggrannhet, antal registrerade interaktioner, simuleringskvaliteten?

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2022

Diarienummer 2020-05137

Statistik för sidan