Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASCETISM

Diarienummer
Koordinator AstaZero AB
Bidrag från Vinnova 6 567 391 kronor
Projektets löptid april 2021 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2020-05137eng.pdf(pdf, 3252 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att 1. Identifiera och etablera vägsensorbaserad naturalistisk datainsamling för att samla in data för utvinning av kritiska scenarier för AV-utveckling. 2. Modellera mänskliga aktörers beteende i sammanvävningssituationer. 3. Visa på verifiering och validering av AV med hjälp av extraherade sammanvävningsscenarier och beteendemodeller. 4. Identifiera gap i data, avseende kvalitet och kvantitet, och vilka förbättringar som krävs för att möjliggöra scenariobaserad verifiering av självkörande fordon.

Långsiktiga effekter som förväntas

Scenarier och förarbeteendemodeller härleddes från registrerade data och granskades för integrering i simulering och testning på testbanan. Detta projekt besvarade följande forskningsfrågor: - Hur kan naturalistiska data från infrastruktursensorer användas i scenariobaserad verifiering och validering av autonoma fordon? - Hur påverkar dataegenskaper, såsom plats, kvantitet, noggrannhet, antal registrerade interaktioner, kvaliteten på simuleringar?

Upplägg och genomförande

Kravspecifikationen för datainsamlingen är resultatet av workshops, projektmöten och e-postkommunikation mellan projektmedlemmar. Följande aspekter lyftes fram som de viktigaste: - Relevans för avancerad AD-teknik och avsedda operativa designdomäner för motorvägs-AD. - Teknisk och ekonomisk genomförbarhet av sensorinstallationer och datainsamling vilket skulle maximera mängden insamlade data inom projektets budgetram. - Möjlighet att generalisera insamlade data på andra platser på rampen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 juni 2023

Diarienummer 2020-05137

Statistik för sidan