Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASAP PoC - bättre civila och militära prehospitala Point-of-Care beslut med hjälp av datafusion och AI

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 1 999 345 kronor
Projektets löptid mars 2023 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt 2022

Syfte och mål

ASAP-PoC adresserar behovet av kvalificerade kliniska beslutsstöd i civil- och militär prehospital PoC-sjukvård (Point-of-Care). Beslutsstöden bygger på AI och datafusion och utnyttjar Digital Health Sandbox - en simuleringsmiljö för tester i prototypframtagning. ASAP-PoC utformar även MAIN, en triple-helix modell som möjliggör beslutsstödens nyttiggörande och spridning via kommersiella IT-plattformar. I MAIN hanteras frågor runt interoperabilitet, MDR, IP, klinisk verifiering m.m. I ASAP-PoC skall prototyper testas i DH Sandbox och kommersiell IT-plattform.

Förväntade effekter och resultat

- Vetenskapligt grundade "paketerade" prototyper till AI-baserade PoC-beslutsstödsmoduler inom trauma och hjärnskada med gränssnitt som möjliggör integration i sjukvårdens existerande och framtida prehospitala IT-plattformar. - Modell för AI:s Nyttiggörande (MAIN); förslag till triplehelix modell för FoU paketering och nyttiggörande av AI, samt ökad hållbarhet i samhälle och näringsliv. - Kommunicerad information, inkl. vetenskaplig, i olika kanaler om projektet, dess resultat och rekommendationer kring t.ex. interoperabilitet, standarder och legala frågor

Planerat upplägg och genomförande

ASAP PoC drivs enligt teamets VIPHS modell (Verified Innovation Process for Healthcare Solutions). Projektet skall leda till prototyplösningar som verifieras i realistiska simuleringar dvs steg 2. Projektet är uppbyggt av 8 arbetspaket: 1) Orkestrering; 2) Klinisk processanalys, kravspec etc. (VIPHS 1); 3) AI - algoritmer utv. & test; 4) Design & test ASAP PoC systemmiljö; 5) Simuleringar & utvärdering prototyper (VIPHS 2); 6) MAIN; 7) Legalt & integritet; 8) Dissemination. Projektkonsortiet bestående av 8 parter kartlägger kliniska utmaningar och utformar lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 mars 2023

Diarienummer 2022-03748

Statistik för sidan