Artificial Wingman and Co-pilot

Diarienummer 2017-04875
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Syftet med projektet ARtificial wingman and CO-Pilot (ARCOP) är att förbättra effektivitet i uppdrag genom att ge bättre pilotstöd och att möta utmaningarna för framtida bemannade och obemannade flygsystem. Målsättningen är att använda teknik från områdena artificiell intelligens och maskininlärning för att skapa en transparent, robust och effektiv artificiell andrepilot som obevekligen stödjer piloten och kan styra olika flygplansfunktioner beroende på fokus och situation för piloten och den taktiska luftenheten.

Förväntade effekter och resultat

ARCOP är ett samarbete mellan Saab och KTH och utgör grunden för en doktorsexamen. Samarbetet kommer att stärka svensk flygforskning inom autonomiområdet genom att kombinera den akademiska partens kunskaper om autonoma system inom andra områden med företagets kunskap om flygsystem. Industridoktoranden förväntas överbrygga klyftan mellan de akademiska och industriella sfärerna och bidra till ökad förståelse för innovationsprocessen för alla aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Doktoranden ska bedriva forskning inom området artificiell intelligens tillämpad på problemet med att utveckla en artificiell andrepilot. I detta ingår att utveckla, implementera och utvärdera lösningar i realistiska och representativa scenarier. Systemets effektivitet, robusthet och transparens ska undersökas. Resultaten ska publiceras och presenteras vid relevanta vetenskapliga konferenser och i tidskrifter. KTH och Saab tillhandahåller handledning och vägledning av studenten vad gäller banbrytande teknologi samt val av metodik för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.