Arkiveringsbara digitala underskrifter

Diarienummer
Koordinator IDsec Solutions AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Detta projekt skapar förutsättningar för att på ett effektivt sätt kunna arkivera elektroniska underskrifter, vilket möjliggör stora besparingar jämfört med arkivering av pappersdokument. En grundläggande förutsättning för detta är möjligheten att skydda och verifiera digitala dokument under lång tid. Målsättningen med projektet är att ta fram specifikationer och ett antal tjänster som realiserar arkiveringsbara digitala underskrifter baserat på valideringsintyg.

Förväntade effekter och resultat

Specifikationer och tjänster som utvecklas inom ramen för detta projekt förväntas utgöra, alternativt bidra till utveckling av, svensk norm som accepteras och tillämpas av svenska myndigheter. Myndigheter som Riksarkivet och Myndigheten för Digital Förvaltning förväntas använda resultatet av detta projekt som grund för sina rekommendationer till andra myndigheter i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras enligt en agil arbetsmetod, där kontinuerliga leveranser av de olika komponenterna görs löpande under projektets gång. Projektet kommer inledas med en förstudie och detaljerad behovskartläggning och kommer sedan att följas upp av utveckling, implementation, dokumentation samt installation av utvecklade tjänster på ett av SUNET valt lärosäte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Diarienummer 2019-02834

Statistik för sidan