ArgusEye - Sensorteknologier för Hållbar Produktion av Biologiska läkemedel

Diarienummer 2017-04202
Koordinator ArgusEye AB - Linköpings Universitet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

ArgusEye AB är ett nystartat svenskt högteknologiskt företag som utvecklar nya innovativa sensorlösningar med fokus på bioprocessindustrin. Målsättning med projektet är att ytterligare förbättra företagets immaterialrättsliga förutsättningar samt genomföra en detaljerad marknadsanalys och ta fram beslutsunderlag som möjliggör vidareutveckling av affärsmodell och IP-strategi.

Förväntade effekter och resultat

Att identifiera de mest relevanta marknadssegmenten och ta fram en genomarbetad affärsmodell är nyckelfaktor för ArgusEye. En utförlig marknadsanalys ger också möjlighet att ta välgrundade beslut rörande både IP och produktutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

En marknadsanalys kommer att genomföras och baseras på både primär och sekundär dataanalys och kommer att utformas i nära dialog med potentiella kunder och slutanvändare inom bioprocess-, bioteknik- och läkemedelsindustrin. Ett visst fokus kommer också läggas på att utreda de regulatoriska förutsättningarna. Informationen kommer användas både för att utveckla IP och för att förädla företagets affärsmodell.

Externa länkar

Hemsida ArgusEye AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.