Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ArgusEye - Sensorteknologier för Hållbar Produktion av Biologiska läkemedel

Diarienummer
Koordinator ArgusEye AB - Linköpings Universitet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att underbygga och främja kommersialiseringen av ArgusEyes sensorsystem genom att utföra en gedigen marknadsanalys samt att stärka upp bolagets patentportfölj och därigenom skydda vitala delar av den nyutvecklade teknologin. De planerade aktiviteterna har genomförts helt enligt plan och projektet har genererat betydelsefulla insikter som kommer ligga till grund för strategiska beslut i den fortsatta kommersialiseringsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en utförlig rapport som beskriver den potentiella marknaden för ArgusEyes sensorsystem. Den genomförda marknadsanalysen har resulterat i en ökad förståelse för marknaden och kundernas behov. Den utökade kunskapen kommer användas för att förfina och förstärka ArgusEyes affärsmodell. En nyutvecklad prototyp har också tagits fram samt en patentansökan till PRV har skickats in som beskriver en ny teknisk lösning som kommer vara inkorporerad i en framtida produkt.

Upplägg och genomförande

Samtliga aktiviteter genomförda under projektets gång d.v.s. marknadsanalys, prototypframtagning samt inlämnandet av en ny patentansökan har gjorts i samverkan med professionella aktörer inom respektive område. Dessa samarbeten har varit mycket givande då de har effektiviserat arbetsprocessen samt resulterat i en ökad kunskap och förståelse för de berörda områdena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04202

Statistik för sidan