Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ArgusEye - Sensorteknologier för Hållbar Produktion av Biologiska läkemedel

Reference number
Coordinator ArgusEye AB - Linköpings Universitet
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - September 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Projektets övergripande syfte var att underbygga och främja kommersialiseringen av ArgusEyes sensorsystem genom att utföra en gedigen marknadsanalys samt att stärka upp bolagets patentportfölj och därigenom skydda vitala delar av den nyutvecklade teknologin. De planerade aktiviteterna har genomförts helt enligt plan och projektet har genererat betydelsefulla insikter som kommer ligga till grund för strategiska beslut i den fortsatta kommersialiseringsprocessen.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i en utförlig rapport som beskriver den potentiella marknaden för ArgusEyes sensorsystem. Den genomförda marknadsanalysen har resulterat i en ökad förståelse för marknaden och kundernas behov. Den utökade kunskapen kommer användas för att förfina och förstärka ArgusEyes affärsmodell. En nyutvecklad prototyp har också tagits fram samt en patentansökan till PRV har skickats in som beskriver en ny teknisk lösning som kommer vara inkorporerad i en framtida produkt.

Planned approach and implementation

Samtliga aktiviteter genomförda under projektets gång d.v.s. marknadsanalys, prototypframtagning samt inlämnandet av en ny patentansökan har gjorts i samverkan med professionella aktörer inom respektive område. Dessa samarbeten har varit mycket givande då de har effektiviserat arbetsprocessen samt resulterat i en ökad kunskap och förståelse för de berörda områdena.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 October 2017

Reference number 2017-04202

Page statistics