Arena för test av välfärdsteknik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ACREO, Kista
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Ett av syfte med projektet var att stödja beställare vid kravställning och inköp av IoT-baserade välfärdtekniska produkter. SKR tittar på att använda valideringsverktyget som en del av upphandlingsprocessen i beställarnätverkets ”Vägledning för upphandling av välfärdsteknik”. Ett annat syfte var för leverantörer att provskjuta sina IoT-baserade välfärdtekniska produkter och tjänster för att validera att deras interoperabilitet i en öppen plattform med överenskommen referensarkitektur. Valideringsverktyget har tagits fram och testats med SCAIP protokollet.

Resultat och förväntade effekter

Omvärldsanalysen visar att de flesta leverantörer i Sverige använder sig av datamodellerna i SCAIP protokollet men att de inte alltid har valt att använda sig av SIP-protokollet (Session Initiation Protocol, används bl.a. för IP-telefoni) för signalering. Leverantören Alleato sände över två av deras gateways med tillbehör (bl.a. en rörelsesensor) som fick simulera en trygghetsprodukt som skickar larm då en rörelse sker inom rörelsesensorns övervakningsområde. Valideringstester utfördes i webbverktyget vilket gav valideringsresultat.

Upplägg och genomförande

Första delen i projekt har fokuserat på att identifiera befintliga standarder inom välfärdsteknologi. Detta har utförts genom leverantörsintervjuer och omvärldsbevakning samt deltagande i diverse standardiseringsgrupper och kommittéer. Andra delen har bestått i framtagande av valideringsverktyg och valideringstester. För att nå målet med en överenskommelse om en gemensam referensarkitektur så skulle projektet börjat med att ta fram ett valideringsverktyg för att skapa en förståelse och ett incitament från leverantörerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 januari 2020

Diarienummer 2018-04508

Statistik för sidan