App-oteket

Diarienummer
Koordinator MALMÖ STAD - Funktionsstödsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Externa länkar

Senast uppdaterad 3 april 2020

Diarienummer 2019-01779

Statistik för sidan