Användning av i-dolly för lokal distribution av container trailers till logistikterminaler från en torr-hamn

Diarienummer 2017-03036
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 7 639 336 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem sommaren 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att visa hur man kan leverera trailers med lastad container de sista kilometrarna från en lokal distributionscentral till slutkund för urlastning. Tidigare har en eller flera trailers har transporterats från en större distributionscentral med t ex lastbil och kopplats ifrån. Respektive trailer dras sedan till slutkund med en autonom och elektriskt driven dolly. Målet är att visa en prototyp som kan köra från en lokal distributionscentral till några olika slutkunder autonomt och med elektrisk drivning. Till- och frånkoppling av trailer ska vara automatisk.

Förväntade effekter och resultat

Genom att dollyn drivs elektriskt förväntas de lokala utsläppen av avgaser att helt utebli. Kostnaden kommer att förändras genom att ingen förare behövs. Detta medför också att transporten kan utföras när som helst på dygnet utan påverkan av kostnaden. Säkerheten förväntas öka med förarlös dolly genom att de tekniska systemen för autonom körning är bättre än en genomsnittlig förare. Fordonets hastighet kan helt kontrolleras med ett autonomt system.

Planerat upplägg och genomförande

En dolly kommer att byggas och förses med teknisk utrustning och mjukvara för autonom drift. En bedömning kommer att göras för beslut om någon teknisk utrustning ska monteras på trailern. De aktuella vägarna kommer att mätas och dokumenteras med den precision som är nödvändig för att systemet ska vara säkert och fungera stabilt. Prov med dolly och trailer planeras att genomföras för att verifiera funktion och måluppfyllnad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.