Användarupplevelse inom fordonsindustrin (AUX)

Diarienummer 2012-03664
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94740 PV32
Bidrag från Vinnova 9 767 550 kronor
Projektets löptid januari 2013 - maj 2018
Status Beslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektet handlar om användarupplevelse (eng: User Experience, UX) i människa-maskin interaktionen (eng: Human Machine Interaction, HMI) i fordon. UX innefattar en användares subjektiva respons på en produkt. HMI UX är en central möjlighet att profilera sig gentemot konkurrenterna inom fordonsindustrin. Projektet fokuserar på metodutveckling för förbättrad HMI UX. Ambitionen är att bli världsledande inom området. Projektet finansierar två st doktorander.

Förväntade effekter och resultat

Ett kompetenskluster innefattande industri, universitet, institut och leverantörer kommer att etableras. Metoder och mätetal för UX inom utveckling och verifiering i fordon kommer att utvecklas. Genom att tillhandahålla ett intuitivt och stödjande användargränssnitt kan förarens beteende förbättras i termer av säkerhet och miljövänlighet. Resultat, delresultat och ny kunskap från projektet kommer kontinuerligt att kanaliseras till industrins fordonsutvecklingsprojekt. Akademi och institut kommer att använda denna kunskap för vidare forskning inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av en projektledare från VCC och det består av fem st arbetspaket (work package, WP) där varje arbetspaket har en utsedd ansvarig från respektive part. Rapportering och uppföljning sker med hjälp av följande mekanismer i projektet: Milstolpemöten mellan VCC projektledare och WP-team Månadsmöten (projektstatus mm) Månadsrapporter progress jämfört med Projektplan Kvartalsvis rapportering ang ekonomi och läge till VCC projektledare VCC projektledare lägesrapporterar i VINNOVAs webbportal enl Beslutsmeddelande

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.