Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Användarupplevelse inom fordonsindustrin (AUX)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94740 PV32
Bidrag från Vinnova 9 767 550 kronor
Projektets löptid januari 2013 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-03664eng.pdf(pdf, 376 kB) (In English)

Syfte och mål

Målet med detta projekt har varit att förbättra den svenska bilindustrins konkurrenskraft genom att ta fram metoder och förfaranden som stöttar utveckling av bilar med användaruppleve i fokus. Projektet har givit grundläggande kunskap om hur man kan stödja en produktutveckling med användarupplevelse i fokus. Dessutom har nya innovativa forskningsmetoder utvecklats, vilka redan har redan har tillämpats framgångsrikt i andra pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Traditionellt har användbarhet och säkerhet varit huvudfokus vid framtagandet av till exempel användargränssnitt i bil, men dessa faktorer räcker idag inte på konkurrensutsatt marknad. Projektet har stöttat i Volvo Cars i omvandlingen till ett arbetssätt med fokus på användaruppleve, vilket givit en konkurrensfördel.

Upplägg och genomförande

En del av arbetet har fokuserat på hur man kan gå från en funktionsorienterad designprocess till en användarcentrad innovationsprocess och det har varit fokus på vad som behövs för att uppfattas som ett fordonsföretag som designar användargränssnitt och tjänster med användaren i fokus. Det har i projektet också varit fokus på etnografiska metoder för att utforska användarupplevelse i bilar. Dessutom har två designkoncept utvecklats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03664

Statistik för sidan