Anslut min kropp: från in-body kommunikation till hälsovårdssystemet

Diarienummer 2018-01532
Koordinator Box Play Alleato AB
Bidrag från Vinnova 1 486 152 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt