Anslut min kropp: från in-body kommunikation till hälsovårdssystemet

Diarienummer 2018-01532
Koordinator Box Play Alleato AB
Bidrag från Vinnova 1 486 152 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utarbeta en lösning för en pålitlig och robust kommunikation mellan sensorer, i kroppen, till Internet. Syftet är att få till en bättre och mer förebyggande vård av de patienter som har sensorer i kroppen (implantat), genom att via ett kroppsnätverk kunna information till vårdgivaren för bättre behandling.

Förväntade effekter och resultat

När projektet avslutats skall kroppsnätverket på ett tillförlitligt sätt kopplats till Alleatos system för omsorg, hälsa- och sjukvård. Intentionen är också att genom den svenska serviceplattformen "Tjänsteplattformen" ge sjukvården möjlig access till patientdata från kroppsnätverket. Alleatos och Intels samarbete gällande Alleatos system på Intels plattformar för omsorg och hälsoapplikationer kommer öka projektresultatets spridning på marknaden. Inom projektet kommer också kliniska tillämpningar utvecklats för sensornätverk i kroppen.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet finns följande deltagare: Uppsala universitet, Akademiska Sjukhuset, Intel och Alleato. Projektet har fyra huvudaktiviteter för att nå målet om tillförlitlig och robust kommunikation mellan kroppsgivare till Internet och för att få data kopplade till den svenska serviceplattformen "Tjänsteplattformen". 1. Applikationskrav och arkitektur 2. Tillförlitlighet från kropp till slutpunkter 3. Applikationsutveckling 4. Projektledning, kommersialisering och exploatering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.