Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Alvira: Ett hemlarm med digital grannsamverkan för alla hem och alla plånböcker

Diarienummer
Koordinator Alvira AB
Bidrag från Vinnova 1 996 941 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet

Viktiga resultat som projektet gav

Alvira är en ny aktör på den svenska säkerhetsmarknaden och vår ambition är att ge alla hem, oavsett ekonomiska förutsättningar, möjligheten att känna sig trygga. Vår produkt är ett inbrotts- och brandlarm som går att koppla samman med dina grannar för att skapa en digital grannsamverkan. Under 2019 och 2020 har vi tagit fram en första fungerande version av vår hårdvara, app samt molntjänst. Vi har just påbörjat tester med en större målgrupp för att efter testet kunna utvärdera vad som bör justeras inför en lansering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi kan nu vid projektets avslut visa upp en fungerande prototyp, allt från hårdvara, till app till molntjänsten. På lång sikt ser vi att Alvira kommer bidra till en ökad säkerhet för enskilda individer, hem och bostadsområden. Samtidigt kommer Alvira bidra till att två av det vanligaste orosmomenten i svenska hem minskar, d.v.s oron för brand och inbrott. Visionen med Alvira är att förändra innebörden för vad ett hemlarm ska vara, hur det ska fungera och vilka som har råd med den.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i två övergripande områden, utveckling av hårdvara och mjukvara. Arvid Bräne och Tobias Svehagen har tillsammans varit ansvariga för utveckling av hårdvara och genomfört arbetet med stöd av externa resurser inom industridesign och hårdvaruarkitektur. Albin Hübsch samt Tobias Svehagen har tillsammans utvecklat mjukvaran för både molntjänsten samt den integrerade mjukvaran, med stöd från en sommarpraktikant. Utöver detta har vi även tagit hjälp av en kretskortstillverkare för att ta fram kretskorten till prototyperna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2020

Diarienummer 2018-03960

Statistik för sidan