Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Urban Logistik Barkarby

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 846 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Utgångspunkten i projektet är staden och hur framtidens samhällsplanering förbereder stadens olika aktörer för effektiva cirkulära materialflöden, kopplat till samhällets konsumtion. Projektet visar hur ett urbant cirkulärt materialflöden kan fungera genom att beskriva hur en lösning implementeras och driftsätts i en efterföljande systemdemonstration i en stadsdel. Systemlösningen omfattar tre delar, IT-lösning, Fysisk lösning och Affärsmodell. Projektet genomförs i Barkarby, Järfälla kommun, som är ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Tillsammans med berörda och intresserade parter i form kommun, fastighetsutvecklare, handelsföretag, logistik-och materialhanteringsbolag är målet att ta fram ett underlag för att i ett omedelbart efterföljande projekt genomföra ett systemdemonstrationsprojekt för framtidens skalbara urbana cirkulära city-logistik och affärsmodell för multipla materialflöden. Målområdet är den framväxande stadsdelen Barkarby i Järfälla kommun.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet engagerar viktiga behovsägare i form kommun, fastighetsutvecklare, handels- och tjänsteföretag, logistik- och materialhanteringsbolag i en referensgrupp med ett antal workshops som arbetsform. I dessa sker, processkartläggning, genomgång av systemdesign och affärsmodell, samt utprovning av en emulerad framtida systemdesign.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 november 2022

Diarienummer 2022-02718

Statistik för sidan