Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av biobränsle

Diarienummer 2011-02292
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi och materialteknik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011