Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AirSense - innovativa partikelmätare för renare luft

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Sensorsystem
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Partikelsensorkonceptet har verifierats. Projektet har vidgats till att inkludera ett systemperspektiv. Konsortiet har utökats i kontakt och dialog med andra intressenter. Vi har samlat värdefull information från kontakter på Miljömedicin (GU) och fått ta del av kompetens om partikelmätning ur ett transportsammanhang. Flera nya parter har uttryckt intresse av att vara med i en steg 2 ansökan och det grundar sig i den gemensamma uppfattningen om behovsbilden och potentialen att kommersialisera projektets resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ökad förståelse för dess möjligheter. Tillförlitliga sensorer skapar ett system med potential att möta utmaningarna kopplade till dålig luftkvalitet och dess hälsoeffekter. I steg 2 inkluderas ytterligare en luftkvalitetssensor, kommunikation och ett bredare systemperspektiv inklusive tjänsteerbjudande. Fördjupade relationer som resultat av workshops och diskussioner har lett till nätverkseffekter mellan projektpartners. Systemet som planeras bygger på flera olika partners kärnkompetens och att dessa kompletteras på rätt sätt.

Upplägg och genomförande

Studiebesök har genomförts hos två av projektparterna som lett till ökad förståelse för behovet av luftkvalitetsmätning. Två workshops har genomförts där den första fokuserade på behovsanalys, inventering och kravspecifikation och den andra på att vidga konsortiet för planering av ett steg 2-projekt. Vidare har vi arbetat med att ringa in behov och regelverk som utgör grunden för vårt fortsatta arbete med ansökan till steg 2 inklusive marknadsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00290

Statistik för sidan