AirSense - innovativa partikelmätare för renare luft

Diarienummer 2018-00290
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Sensorsystem
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Idag saknas distribuerade, billiga och tillförlitliga realtidssensorer för mätning av små luftburna partiklar som kan placeras ut och täcka en stor yta och ge ett mer detaljerat underlag för tex stadsplanering, arbetsmiljö och för miljöåtgärder - i syfte att förbättra vår hälsa. Med vår erfarenhet av masspektroskopi och simulering av partikelflöden vill vi se över teknikområdet och utveckla ett system för tillförlitliga mätningar av små partiklar till låg kostnad och med högre noggrannhet än de som finns tillgängliga idag.

Förväntade effekter och resultat

Vårt system möjliggör effektivare insamling av information om luftkvaliteten exv i städer eller i inomhusmiljö. De föreslagna sensorerna är mer kostnadseffektiva jämfört med de stationära mätstationer som används idag och är tänkta att komplettera dessa. Mätnoggrannheten är dessutom tänkt att vara mycket bättre än de sensorer och lättare mätinstrument som finns tillgängliga idag. Målet är att bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag både för utomhus- och inomhusmiljö och förändra människors beteenden.

Planerat upplägg och genomförande

Inom detta segment finns idag mycket få tekniska lösningar vilket innebär en hög innovationsgrad. Detta vill vi uppnå genom ett brett projektkonsortium som inkluderar bla specialister inom sensorutveckling och aerosoler, behovsägare, och testlaboratorium. Vi kommer arrangera ett antal workshops för att sätta samman en komplett projektgrupp och därefter tillsammans dra riktlinjerna för vidare projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.