Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aideen labs

Diarienummer
Koordinator Madeby AI AB - Made by AI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att utforska och applicera användandet av djupinlärning för speldesign för att kunna skapa värde för speldesign och spelutveckling. Utöver det att utforska hur man kan använda genererad data i andra användningsområden direkt relaterat till tekniken som används i första meningen.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att göra framsteg i utforskandet av användandet av djupinlärning för generering av objekt. Samt vidareutveckla skapandet av speltillgångar eller andra olika användningsfall för spelutveckling. Detta har i stor utsträckning uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har fokus legat på att färdigställa grunden och börja experimentera med AI-modellen. Samt parallellt utföra andra aktiviteter enligt plan, så som marknadsanalys av andra fall där AI-modellen kan användas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01264

Statistik för sidan