Aideen labs

Diarienummer 2018-01264
Koordinator Madeby AI AB - Made by AI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Att bygga en AI-designmotor som kan generera enklare 3D-modeller för ett fåtal utvalda föremål, med möjligheten att exportera genererade modeller till spelmiljöer.

Förväntade effekter och resultat

Att ha en prototyp av AI-designmotorn (AIDEEN) som kan användas i testmiljö av de tilltänkta användarna.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter som ska genomföras inom projektets omfattning är att dels bygga en prototyp för AI-designmotorn samt att resultaten går att användas i testmiljö. Genom en marknadsanalys undersöka marknader och marknadssegment som AI-designmotorn lämpas att användas inom.

Externa länkar

Home page of Aideen labs

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.