Aideen labs

Diarienummer 2018-01264
Koordinator Madeby AI AB - Made by AI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att utforska och applicera användandet av djupinlärning för speldesign för att kunna skapa värde för speldesign och spelutveckling. Utöver det att utforska hur man kan använda genererad data i andra användningsområden direkt relaterat till tekniken som används i första meningen.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att göra framsteg i utforskandet av användandet av djupinlärning för generering av objekt. Samt vidareutveckla skapandet av speltillgångar eller andra olika användningsfall för spelutveckling. Detta har i stor utsträckning uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har fokus legat på att färdigställa grunden och börja experimentera med AI-modellen. Samt parallellt utföra andra aktiviteter enligt plan, så som marknadsanalys av andra fall där AI-modellen kan användas.

Externa länkar

Home page for collecting interests and explaining further what we do.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.