Aideen labs

Diarienummer 2018-01264
Koordinator Madeby AI AB - Made by AI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Att bygga en AI-designmotor som kan generera enklare 3D-modeller för ett fåtal utvalda föremål, med möjligheten att exportera genererade modeller till spelmiljöer.

Förväntade effekter och resultat

Att ha en prototyp av AI-designmotorn (AIDEEN) som kan användas i testmiljö av de tilltänkta användarna.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter som ska genomföras inom projektets omfattning är att dels bygga en prototyp för AI-designmotorn samt att resultaten går att användas i testmiljö. Genom en marknadsanalys undersöka marknader och marknadssegment som AI-designmotorn lämpas att användas inom.

Externa länkar

Home page of Aideen labs

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.