AI optimering av licensintäkter för mjukvara och appar

Diarienummer 2018-01035
Koordinator Crytpolens AB - Cryptolens AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att ta fram en analysmodul som kompletterar bolagets befintliga tjänsteerbjudande. Den nya modulen ska via AI lära av slutanvändarnas beteende när de använder en specifik applikation, och föreslå justeringar i mjukvaruföretagens licensieringsmodeller för att dels optimera licensintäkterna, dels fånga kundkategorier som inte väljer att bli kunder på grund av att licensieringsmodellen inte passar dem.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna från ett lyckat projekt är på ett års sikt att vi, när vårt erbjudande kompletterats med AI modulen, vuxit enligt plan. Genom att vi implementerat AI modulen har vi då även kunnat säkra den nödvändiga finansieringen och inleda global tillväxt, samt rekrytering av ytterligare personal. Grundläggande sociala och ekonomiska effekter när vår tjänst får genomslag är att det blir svårare att piratkopiera mjukvara.

Planerat upplägg och genomförande

Första fasen i projektet består i att färdigställa en första version av AI analysmodulen som sedan kan testas och justeras utifrån faktiska kunders situation. Vi definierar vilka metrics vi ska använda, implementerar och applicerar dessa på Beta testare. Andra fasen handlar om injustering av modellen med hjälp av data från Beta testarna, samt förbereda och genomföra en lansering. Under hela projektets gång anpassar vi frontend enligt ändringarna.

Externa länkar

Hemsida till Cryptolens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.