Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI optimering av licensintäkter för mjukvara och appar

Diarienummer
Koordinator Crytpolens AB - Cryptolens AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet färdigställde en ny AI analysmodul som utifrån hur slutanvändarna använder mjukvaruföretagens mjukvara kan föreslå justeringar i deras licensieringsmodeller, och därmed bidra till att optimera licensieringsintäkterna, samt fånga kundkategorier som annars inte väljer att bli kunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

AI analysmodulen testades framgångsrikt på simulerade data och bolagets egna data. Betakunder som valt att implementera funktionaliteten har ännu inte fått tillräckligt många slutkunder för att generera resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet höll sig till den ursprungliga planen och budgeten. Enda avvikelsen var att en större andel av uppdateringarna med hemsidan gjordes av bolaget istället för externa konsulter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01035

Statistik för sidan