Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI-lärare för mer effektiv inlärning av det svenska språket

Diarienummer
Koordinator Lingio AB
Bidrag från Vinnova 6 995 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - november 2022
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång Från AI-forskning till innovation våren 2019

Syfte och mål

Projektet utvecklar nya AI-metoder inom textförståelse samt dialoger som medför att de studerande mångt mer effektivt kan lära sig yrkesspråket. Det är en unik projektkonstellation med KTH som står för forskningen, vilken implementeras i Lingios prisbelönta språkappar som sedan utvärderas med användare på ett flertal företag i olika branscher, bland annat inom vård och omsorg, kollektivtrafiken och hotellbranschen, där det finns ett stort behov av att anställa från målgruppen och där yrkesspråket är en viktig faktor för att klara av arbetet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i innovativa NLP- och ML-baserade text-, dialog- och uttalsövningar som lär användare att kommunicera i viktiga situationer på arbetet. Användarna kommer att kunna interagera med en språkapp som Lingio utvecklat och med övningar som använder de AI-metoder som tas fram i projektet. Samhällseffekterna är stora då medborgare som behöver stöd med språket kan mer effektivt lära sig yrkessvenska för just sitt yrke, vilket leder till att fler kommer in på arbetsmarknaden samt att befintliga anställda klarar av sitt arbete bättre.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektet kommer ett kontinuerligt samarbete att ske mellan behovsägare, forskare och utvecklingsteamet. Utifrån en detaljerad behovsanalys planeras AI-forskningen som sedan implementeras i Lingios språkapp. Lingio utvecklar användargränssnitt och interaktiv design samt implementerar de AI-metoder som forskarteamet på KTH tar fram. Kvalitativ utvärdering görs fortlöpande av personal på företag i ett flertal olika branscher och deras feedback används för att iterativt förbättra både forskningsresultaten och språkappens funktioner och användargränssnitt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 september 2019

Diarienummer 2019-02997

Statistik för sidan