Affärsmodeller för data i offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 974 800 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet underlättar för offentlig sektor och dess samarbetsparter att skapa och etablera affärsmodeller. Projektet riktade sig främst till offentlig sektor eller parter som arbetar tillsammans med offentlig sektor, med målet att skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld Resultat skall användas för att skapa hållbara, affärsmässiga förutsättningar för att hantera offentliga data så att den i sin tur kan skapa värden och nettonyttor som främjar innovationer Projektet bidrar till att data skall kunna; återanvändas, skalas upp, inter-opereras och upphandlas

Resultat och förväntade effekter

Den kortsiktiga målsättningen är att erbjuda en väg framåt för utveckling av affärsmodeller för offentliga data. Projektet skall göra detta genom att: Kartlägga ochförtydliga på vilket sätt nuvarande affärsmodeller för offentliga data utgör ett hinder för verksamhet- och affärsutveckling. Genom en serie workshop med relevanta aktörer i privat och offentlig sektor ta fram förslag på nya affärsmodeller för offentliga data. Utveckla logiken kopplade till organisationernas förutsättningar Skapa ett white paper. Sprida resultaten i arenor

Upplägg och genomförande

Projektet skall ta stor socioekonomisk hänsyn i förhållande till affärsmässiga perspektiv. Vilket innebär att projektet har ett ökat fokus för nyttor istället för vinster. Projektet bestod av en omrvärldsanalys utifrån ett trippel helix perspektiv, worskhops och seminarium för att säkerställa att projektets målgruppers perspektiv involverades i framställningsarbetet. Under utförande har projektet arbetat nogsamt med att säkerställa förankring och spridning av projektets resultat genom att delta i egna och andra projekts event och seminarium.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020

Diarienummer 2019-04818

Statistik för sidan