Addressing as a Service

Diarienummer 2018-03183
Koordinator Map Project Sweden AB - EIT Digital Co-location Centre
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Vi ska utveckla en fullt fungerande app-prototyp för affärskunder, och implementera en process för kontinuerlig utvärdering av användarbeteende i appen som fångar de faktorer som med störst framgång driver dess spridning samt ekonomisk tillväxt. Vidare ska vi utveckla en ny företagstjänst för prediktiv analys för marknads- och säljstrategier som kan säljas fristående till organisationer som är intresserade av inträde på den östafrikanska marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Vi demonstrerar att affärsprofilerna ger lägre leveranskostnader, effektivare leveranser, högre kundnöjdhet, och ökad försäljning hos våra B2B-kunder samt nyrekrytering av företagskunder. Vi har en effektiv metod och process för att utvärdera appanvändarbeteende för att fokusera våra utvecklingsresurser till de faktorer som skapar mest affärsnytta. Färdigt produktkoncept för prediktiv analys för marknads- och säljstrategier, baserad på aggregerad och anonymiserad användningsdata.

Planerat upplägg och genomförande

Användargrupper och intressenter som företräder samhällsbehov i Uganda och Rwanda engageras. Dessutom för vi dialog med flera multinationella företag med närvaro i Östafrika. Vi har lokala affärsutvecklare som leder utvärderingsprojekt i samarbete med hemmateamet, användare och projektpartners. Arbetet delas upp i tre delar: WP1 Affärsprofiler och verifiering av adresser WP2 Processutveckling för UX utvärdering inkl. första test WP3 Nytt produktkoncept: marknadsanalys och business intelligence

Externa länkar

Map Project - Location made easy

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.