Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Addressing as a Service

Diarienummer
Koordinator Map Project Sweden AB - EIT Digital Co-location Centre
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Addressya har under projektet byggt och utvärderat prototyper för affärsprofiler och verifiering av adresskvalitet, och för det bästa sättet att bestämma platser med GPS i marknader där kartläskunnigheten är låg, och slutligen för vårt nya produktkoncept för business intelligence. Vidare samlar vi automatiskt in användarbeteende i appen som mäter tillväxtstärkande beteenden. Projektet har också givit oss nya insikter som kommer att påverka verksamheten och produktutvecklingen konstruktivt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Addressya har byggt och demonstrerat prototyper för affärsprofiler och verifiering av adresskvalitet, för att demonstrera affärsvärde tillsammans med kunder i Östafrika. Utanför projektet har APIer byggts, som flera av dessa kunder nu använder för att skapa sina egna lösningar baserat på Addressya’s APIer. Användarbeteenden i appen (och APIerna) kan mätas automatiskt. Ett första test för kartläskunnighet har genomförts. Ett produktkoncept för business intelligence har presenterats.

Upplägg och genomförande

Arbetet utfördes dels i Stockholm och hos våra kunder och slutanvändare i Uganda och Rwanda vilket berikade projektet avsevärt. Allt prototyparbete försenades när vår UXare slutade, och vi styrde om övrigt arbete så att vi kunde ta igen det när den nya UXaren börjat. Under projektperioden fattades ett strategiskt beslut att vänta med att ta betalt och istället erbjuda våra kunder lösningen utan kostnad under 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2018-03183

Statistik för sidan