Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9634PH
Bidrag från Vinnova 5 468 557 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla tillförlitliga och kostnadseffektiva oförstörande provningsmetoder baserade på ultraljud för kvalitetssäkring av material och komponenter för jet- och rymdmotorer tillverkade med additiv tillverkning (AM). För detta kommer utveckling och tillämpning av matematisk modellering av inspektion med ultraljud och Phased Array teknik utföras, och modellutveckling kring hur ultraljud kan användas för materialkarakterisering. Den utvecklade metodiken kommer att tillämpas nära AM tillverkning med mål att möjliggöra processåterkoppling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att öka GKNs förmåga vad gäller produktutveckling, tillverkning och kvalitetssäkring av nya additivt tillverkade komponenter och produkter. Resultat och utvecklade metoder kommer att appliceras på komponenter och material tillverkade med olika AM processer (pulver, smält tråd). Ultraljudstekniken och utvecklade modelleringsmetoder kommer att kunna användas både för materialkarakterisering och för defektinspektion. Projektet främjar samarbetet mellan Chalmers och GKN och överföring av forskningsresultat till att komma i industriell användning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs av två aktörer, och där GKN är projektledare. Arbetet sker inom arbetspaket som följs upp vid regelbundna projektmöten. Projektutförarna är en doktorand och två seniorforskare, varav en av dessa är anställd på GKN och agerar gränsgångare i projektet. Inom ramen för detta kommer bl.a. slutseminarium att hållas på GKN i Trollhättan. Akademiska resultat redovisas i vetenskapliga tidskrifter, konferenser och avhandlingar löpande under projektet. Projektet sker i nära samarbete med, och till vissa delar hos, GKN på produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.