Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9634PH
Bidrag från Vinnova 5 468 557 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet har utvecklat förståelse för hur ultraljudsinspektioner skall utformas i flygindustrin för detaljer med additiv tillverkning. Detta har uppnåtts genom matematisk modellering och genom en experimentell miljö för tester och validering. Projektet har fokuserat på att utveckla procedurerna med phased-array teknik. Den matematiska modellen för phased array har validerats med god noggrannhet och används för optimering av inspektionsprocedurer. Projektet har lett till vetenskapliga publikationer och nya angränsande forskningsprojekt mellan industri och akademi.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att förstå hur ultraljudsinspektion med phased array teknik ska tillämpas på AM-material för flygmotorkomponenter. Resultaten pekar både på möjligheter att åstadkomma effektivare inspektionsförfaranden och möjligheter för att använda tekniken för ökad förmåga att upptäcka och karakterisera materialfel. Dessa två faktorer är viktiga för kvalitetssäkring av AM inom flygindustri och metoden som studerats i projektet är ett viktigt komplement i framtida inspektionsprocesser för AM.

Upplägg och genomförande

I projektet har Chalmers utvecklat matematiska modeller och byggt upp en miljö för experimentella tester där den ultraljudsinspektion med phased array kunnat studeras. GKN har tillverkat och analyserat objekt för studier och förståelse för inspektionsprocessen så som kalibrering med referensdefekter. Detta angreppssätt med tre pelare (teoretisk förståelse, experiment och analys) har varit bärande inom ett område som tätt kopplar till hur processen för additiv tillverkning formas både där det gäller design, process och tillverkningsutfall.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 januari 2021

Diarienummer 2017-04856

Statistik för sidan