Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles

Diarienummer
Koordinator Volvo Lastvagnar Aktiebolag - Avd 26661 AB4S
Bidrag från Vinnova 6 292 500 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2012-00938eng.pdf(pdf, 498 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektet har utvecklat verifierad funktionalitet för kraftåterkoppling som ett steg för att möta målen för tunga säkra fordon. Denna funktionalitet har använts i flera experiment som utförts i syfte att bättre förstå inverkan på mänskliga förare. Funktionaliteten har därför utökats för att stödja kombinerad bromsning och styrning, och där både ställdonsbegränsningar och förarbegränsningar beaktas. Designen och kunskapen från detta har lett till att uppnå de mål som satts upp.

Resultat och förväntade effekter

Den funktionalitet som har utvecklats har tagits in i framtida planer för de industriella parterna och kan därmed potentiellt sett realiseras på marknaden. De viktigaste delarna av det utvecklade materialet har också publicerats i patentansökan, artiklar, licentiatavhandling och examensarbeten. Projektet har också skapat intern och extern medvetenhet om betydelsen av sidostabilitet under automatisk kollisionsundvikande bromsning, vilket har blivit en standard på tunga fordon.

Upplägg och genomförande

Alla parter har bidragit till att uppfylla satta mål i enlighet med planen för projektet. Genomförandet av projektet har granskats av både en intern och en extern grupp av erkända experter inom området förarbeteende. Detta gav möjlighet till diskussion om riktning och tillämpad teknisk lösning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00938

Statistik för sidan